CPPPaP Hlohovec

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie HlohovecDokumenty

Správy o činnosti

Správa o činnosti v šk. roku 2009/2010

Správa o činnosti v šk. roku 2010/2011

Správa o činnosti v šk. roku 2011/2012

Správa o činnosti v šk. roku 2012/2013

Správa o činnosti v šk. roku 2013/2014

Správa o činnosti v šk. roku 2015/2016

Správa o činnosti v šk. roku 2016/2017

Správa o činnosti v šk. roku 2017/2018

Správa o činnosti v šk. roku 2018/2019

Odborné materiály

Čo má vedieť školsky zrelé dieťa

Deti s ADHD

Týrané dieťa

Šikanovanie

Dyslexia

Dyskalkulické dieťa

Ako ochrániť dieťa pred drogou

Bezpečná vzťahová väzba

Čo trápi naše deti v škole

Hlavné znaky hyperaktivity

Pomôžme deťom zvládnuť ich hnev

Problémové správanie dieťaťa

Profesijné a kariérové poradenstvo

Čítanie pre rodičov

Školská spôsobilosť

Tlačivá na stiahnutieKde nás nájdete?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

Tel: 033/ 74 269 88
Fax: 033 / 74 348 08

poradnask@centrum.sk