CPPPaP Hlohovec

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie HlohovecPsychologické služby

Diagnostika:

Poradenstvo:

Práca s triednym kolektívom

Skupinová práca s učiteľmi zážitkovou formou

Psychoterapia:Kde nás nájdete?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

Tel: 033/ 74 269 88
Fax: 033 / 74 348 08

poradnask@centrum.sk