CPPPaP Hlohovec

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie HlohovecZverejňovanieZverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
1. Faktúra - predplatné časopisu ŠKOLA 2012 13. 2. 2012
2. Faktúra za telefón 12.01.2012
3. Školenie Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania 13. 01. 2012
4. Školenie "Daň FO zo ZČ za 2011" 24. 01. 2012
5. Faktúra za telefón a internet 17. 1. 2012
6. Faktúra za elektrickú energiu 20. 01. 2012
7. Zmluva o nájme nebytových priestorov 29. 11. 2011
8. Faktúra za vodné, stočné 4.2.2012
9. Faktúra za telefón 9.2.2012
10. Faktúra za elektrickú energiu 8.2.2012
11. Faktúra za teplo 4.2.2012
12. Faktúra za stravné lístky 29.2.2012
13. Predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa na rok 2012 11.2.2012
14. Faktúra za elektrickú energiu 20.2.2012
15. Faktúra za telefón a internet 17.2.2012
16. Faktúra za kartotéky 23.2.2012
17. Faktúra od organizácie IVeS - STP APV 16.2.2012
18. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.2.2012
19. Faktúra za stravné lístky 28.3.2012
20. Faktúra za vodné, stočné - január 2012 7.3.2012

   1 2 3 4 5 6 7 > >>Kde nás nájdete?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

Tel: 033/ 74 269 88
Fax: 033 / 74 348 08

poradnask@centrum.sk