Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
1. Faktúra - predplatné časopisu ŠKOLA 2012 13. 2. 2012
2. Faktúra za telefón 12.01.2012
3. Školenie Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania 13. 01. 2012
4. Školenie "Daň FO zo ZČ za 2011" 24. 01. 2012
5. Faktúra za telefón a internet 17. 1. 2012
6. Faktúra za elektrickú energiu 20. 01. 2012
7. Zmluva o nájme nebytových priestorov 29. 11. 2011

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>