Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
64. Kniha dodávateľských faktúr - Január 2014 27. 1. 2014
65. Kniha dodávateľských faktúr - Február 2014 24. 2. 2014
66. Kniha dodávateľských faktúr - Marec 2014 26. 3. 2014
67. Kniha dodávateľských faktúr - Apríl 2014 24. 4. 2014
68. Kniha dodávateľských faktúr - Máj 2014 14. 5. 2014
69. Kniha dodávateľských faktúr - Jún 2014 25. 6. 2014
70. Kniha dodávateľských faktúr - Júl 2014 23. 7. 2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>