Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
71. Kniha dodávateľských faktúr - August 2014 22. 8. 2014
72. Kniha dodávateľských faktúr - September 2014 19. 9. 2014
73. Zverejnenie informácie o výberovom konaní 27.10.2014
74. Kniha dodávateľských faktúr - Október 2014 16. 10. 2014
75. Kniha dodávateľských faktúr - November 2014 20. 11. 2014
76. Kniha dodávateľských faktúr - December 2014 19. 12. 2014
77. Kniha dodávateľských faktúr - Január 2015 20. 1. 2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>