Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
85. Kniha dodávateľských faktúr - September 2015 22. 09. 2015
86. Kniha dodávateľských faktúr - Október 2015 26. 10. 2015
87. Kniha dodávateľských faktúr - November 2015 24.11.2015
88. Kniha dodávateľských faktúr - December 2015 21. 12. 2015
89. Kniha dodávateľských faktúr - Január 2016 26. 1. 2016
90. Kniha dodávateľských faktúr - Február 2016 25. 2. 2016
91. Kniha dodávateľských faktúr - Marec 2016 16. 3. 2016

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>