Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
99. Kniha dodávateľských faktúr - November 2016 18. 11. 2016
100. Kniha dodávateľských faktúr - December 2016 21. 12. 2016
101. Kniha dodávateľských faktúr - Január 2017 18. 1. 2017
102. Kniha dodávateľských faktúr - Február 2017 20. 2. 2017
103. Kniha dodávateľských faktúr - marec 2017 17. 3. 2017
104. Kniha dodávateľských faktúr - Apríl 2017 19. 4. 2017
105. Kniha dodávateľských faktúr - Máj 2017 17. 5. 2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>