Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
8. Faktúra za vodné, stočné 4.2.2012
9. Faktúra za telefón 9.2.2012
10. Faktúra za elektrickú energiu 8.2.2012
11. Faktúra za teplo 4.2.2012
12. Faktúra za stravné lístky 29.2.2012
13. Predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa na rok 2012 11.2.2012
14. Faktúra za elektrickú energiu 20.2.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>