Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
15. Faktúra za telefón a internet 17.2.2012
16. Faktúra za kartotéky 23.2.2012
17. Faktúra od organizácie IVeS - STP APV 16.2.2012
18. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.2.2012
19. Faktúra za stravné lístky 28.3.2012
20. Faktúra za vodné, stočné - január 2012 7.3.2012
21. Faktúra za teplo 7.3.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>