Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
22. Faktúra za telefón 10.3.2012
23. Faktúra za elektrickú energiu 19.3.2012
24. Faktúra za služby technika PO a BOZP - prvý štvrťrok 2012 20. 3. 2012
25. Faktúra za telefón a internet 17.3.2012
26. Objednávka kartoték 8.2.2012
27. Faktúra za vodné a stočné - február 2012 21.3.2012
28. Faktúra za teplo - marec 2012 27.3.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>