Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
29. Objednávka farieb 20.3.2012
30. Faktúra za farby 3.4.2012
31. Objednávka kariet pre klientov 21.3.2012
32. Faktúra za karty klientov 12.4.2012
33. Faktúra za elektrickú energiu 18.4.2012
34. Faktúra za telefón 8.4.2012
35. Faktúra za čistiace a hyg. potreby 17.4.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>