Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
36. Faktúra za telefón a internet 17. 4. 2012
37. Faktúra za stravné lístky 27.4.2012
38. Faktúra za vodné a stočné - marec 2012 23.4.2012
39. Faktúra za teplo - apríl 2012 27. 4. 2012
40. Faktúra za opravu a údržbu kopírky 26.4.2012
41. Faktúra za stravné lístky 26.5.2012
42. Faktúra za mobil 9.5.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>