Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Názov / Popis zmluvy Dátum
50. Kniha dodávateľských faktúr - November 2012 22.11.2012
51. Kniha dodávateľských faktúr - December 2012 21.12.2012
52. Kniha dodávateľských faktúr - Január 2013 18. 1. 2013
53. Kniha dodávateľských faktúr - Február 2013 19. 2. 2013
54. Kniha dodávateľských faktúr - Marec 2013 22. 3. 2013
55. Kniha dodávateľských faktúr - Apríl 2013 15. 4. 2013
56. Kniha dodávateľských faktúr - Máj 2013 27. 5. 2013

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>