Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

O nás

Neboj sa ísť dopredu pomaly,
boj sa stáť na jednom mieste.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je zariadenie poskytujúce diagnostickú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu činnosť v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu. Svoje služby bezplatne poskytuje deťom a mládeži od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, ich rodičom a pedagógom.

Správa o činnosti 11/12

Kde nás nájdete?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

Tel: 033/ 74 269 88
Fax: 033 / 74 348 08


Kontakty na zamestnancov