Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Psychológovia:

Mgr. Alžbeta Lazíková:
Mgr. Sláva Šatanková:
Mgr. Pavol Hašan:


Špeciálni pedagógovia:

PaedDr. Anna Vančová:


Sociálny pedagóg:

Mgr. Eva Kamzíková:


Úsek hospodárskych administratívnych a ekonomických činností:

Mária Nemcová:
Eva TáčovskáSpäť