Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Psychologické služby

Diagnostika:

Poradenstvo:

Práca s triednym kolektívom

Skupinová práca s učiteľmi zážitkovou formou

Psychoterapia: