Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Špeciálno-pedagogické služby

Diagnostika:

Reedukácie:

Poradenstvo: