Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

PaedDr. Jana Gajarská - riaditeľ

Ukončené vzdelanie:Výcviky a kurzy:Späť