Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Mária Nemcová

Ukončené vzdelanie:

Späť