Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Mgr. Alžbeta Lazíková

Ukončené vzdelanie:Výcviky a kurzy:Späť